Sơ kết thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây
Ngày: 12.07.2017
Vừa qua, tại tỉnh Bạc Liêu diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Cụm số 9 các tỉnh miền Tây gồm: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Cùng dự có 02 Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu và An Giang.

Ngay từ đầu năm 2017, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây đã phát động cho công chức và người lao động đăng ký thi với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội”. Theo đó, Văn phòng đã tổ chức tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH theo đúng chức năng và nhiệm vụ, đặt biệt là việc lấy ý kiến xây dựng các dự án luật phục vụ cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề tại đại phương theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chương trình giám sát của Đoàn như: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, giai đoạn 2011-2016;  việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với các nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng - an ninh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT);... Đồng thời, tham mưu giúp việc cho Đoàn ĐBQH phối hợp chặc chẽ với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, trước và sau kỳ họp thứ 3.

Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm 2017 của Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nâng cao chất lượng xây dựng luật, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, kịp thời tổng hợp phân loại kiến nghị cử tri đầy đủ, trung thực và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, theo dõi đôn đốc các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

 

 

Hồng Thẳm
Số lần đọc:531