Sửa Nghị quyết 759 để nâng cao hiệu quả tiếp công dân
Ngày: 22.11.2017
Chiều 21.11, tại Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang, Đoàn khảo sát của Ban Dân nguyện do ông Đỗ Văn Đương, Phó Ban làm Trưởng Đoàn khảo sát việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 759 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Hoàng Thăng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Qua báo cáo, kết quả trả lời 66/76 đơn khiếu nại, tố cáo chiếm gần 85% là rất cao, đề nghị cần phân tích thêm chất lượng trả lời đơn; trong phần kiến nghị Chính phủ về sửa đổi, bổ sung chế tài xử lý nghiêm đối với người có hành vi kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật… Thanh tra Chính phủ đang xây dựng quy định chế tài xử lý đối với những người có hành vi nêu trên, sẽ thông qua Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn cho đại biểu dân cử và công chức giúp việc tiếp công dân sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 17-18.12 tới - ông Đương cho biết thêm. Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị sẽ được rà soát, xem xét, sửa đổi, bổ sung để thực hiện tốt công tác tiếp dân trong thời gian tới.

Các vụ việc khiếu nại xét thấy có dấu hiệu vi phạm thì xin ý kiến Thường trực để xem xét, có hướng giải quyết hiệu quả - ông Thăng chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND trong thời gian tới./.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:509