Tách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần
Ngày: 13.06.2017
Chiều ngày 8-6, với số đại biểu Quốc hội tán thành 437, bằng 89%/tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận. Kết thúc thảo luận tại hội trường có 18 đại biểu phát biểu ý kiến, một đại biểu tranh luận. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa cũng phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Nhìn chung ý kiến các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời để ổn định cuộc sống của nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi. Song, cũng có ý kiến là chưa đồng tình với vấn đề tách này.

Các đại biểu cơ bản thống nhất nên có một nghị quyết riêng thay cho việc sửa đổi Nghị quyết 94, song cũng có ý kiến nên sửa đổi Nghị quyết 94 và cũng có ý kiến cho rằng việc sửa đổi này chưa có căn cứ pháp lý. Các đại biểu Quốc hội đã góp ý nhiều vào nội dung của dự thảo nghị quyết, trong đó nhiều ý kiến còn băn khoăn về vấn đề chưa làm rõ nguồn vốn, có ý kiến cũng đề xuất nên tiết kiệm chi thường xuyên hay có một số cơ chế, chính sách khác để chúng ta sử dụng nguồn vốn dự phòng, thậm chí có ý kiến đề nghị cần bố trí đủ ngay 23.000 tỷ giải phóng mặt bằng một lần để có đất sạch và tiền thu được do sử dụng đất dịch vụ sẽ được nộp toàn bộ cho ngân sách sau. Cũng có ý kiến đề nghị vấn đề vốn sẽ được nghiên cứu tại kỳ họp thứ tư khi Chính phủ báo cáo khả thi và có một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần phải xây dựng một lộ trình kế hoạch chặt chẽ, tránh để chậm như thời gian vừa qua trong quá trình tổ chức thực hiện về việc tái định cư và đền bù cần tiến hành song song và cũng có ý kiến rất lo lắng nếu giải phóng một lần thì liệu có lấn chiếm trở lại hay không. Có ý kiến đề nghị ổn định giá đền bù một lần, một số đại biểu lo lắng về vấn đề nợ công, vấn đề rủi ro khi tách dự án này thành một dự án thành phần, tách riêng ra so với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ phải đánh giá kỹ hơn các tác động về kinh tế - xã hội, đồng thời Chính phủ cũng cần phải có những quy định về đô thị xung quanh sân bay này./.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:201