Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 17/5/2017)
Ngày: 18.05.2017

BÁO CÁO Thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn

TÌNH HÌNH TRẢ LỜI PHIẾU CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIV

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14, ngày 23/11/2016 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Thanh Anh
Số lần đọc:436