Tăng chu kỳ quy hoạch thủy lợi lên 20 năm
Ngày: 09.06.2017
Sáng ngày 8.6.2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Đại biểu Hồ Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ĐBQH tỉnh đã phát biểu: Kính thưa Quốc hội,

Tôi thống nhất cao với dự thảo luật và báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thủy lợi của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhiều đại biểu phát biểu trước tôi. Tôi xin tham gia góp ý hai ý như sau:

Trước hết, về phạm vi điều chỉnh, có thể thấy dự thảo còn đề cập rất nhiều nội dung khác như hợp tác quốc tế về thủy lợi, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến thủy lợi. Do đó, quy định như dự thảo luật chưa thể hiện được tính đa mục tiêu của hoạt động thủy lợi và mối quan hệ giữa thủy lợi với các ngành kinh tế khác, không bao quá thết nội dung điều chỉnh của dự thảo luật. Dự thảo luật cần đảm bảo toàn diện, đồng bộ hơn, vì thủy lợi không chỉ là mục tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn gắn với việc phục vụ phát triển công nghiệp giao thông, quốc phòng, an ninh. Tôi đề nghị sửa lại phạm vi điều chỉnh của luật là: "Luật này quy định điều tra cơ bản chiến lược, quy hoạch thủy lợi đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, quản lý khai thác, vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi, bảo vệ môi trường nước, công trình thủy lợi, thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng quyền trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng, hoạt động thủy lợi và trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi".

Thứ hai, vấn đề quy hoạch tại Khoản 1, Điều 11 về chiến lược quy hoạch thủy lợi xây dựng cho chu kỳ 10 năm và tầm nhìn 30 năm. Theo tôi quy định ở chu kỳ xây dựng 10 năm và tầm nhìn 30 năm là chưa phù hợp, còn ngắn, vì thủy lợi là một ngành kinh tế kỹ thuật về nước, và nước là nguồn sống của con người không chỉ riêng nước ta mà là sự sống của nhân loại toàn cầu. Dự thảo luật xác định ngành đặc thù thì phải có cơ chế đặc thù, thực tế nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2016 vừa qua, hạn hán, nước biển xâm ngập mặm đã gây thiệt hại cho nền kinh tế và tài sản của người dân không nhỏ. Nhiều nơi hồ, đập, giếng khoan đã bị hạn khô nước sản xuất sinh hoạt làm khốn đốn, đảo lộn cuộc sống của bao người dân. Đề nghị chỉnh sửa lại Khoản 1, Điều 11 của dự thảo luật là: "Chiến lược thủy lợi được xây dựng cho chu kỳ 20 năm và tầm nhìn 50 năm", cụ thể rõ ràng quy định như vậy là phù hợp với thực tế, với điều kiện khí hậu nước ta hiện nay, cũng như diễn biến trong tương lại. Bởi vì, theo dự báo đến năm 2030 ở đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của cả nước có khoảng 45% diện tích phải đối mặt với nhiễm mặn và đến cuối thế kỷ 21 này, mực nước biển dâng cao 1m thì diện tích đồng bằng sông Cửu Long ngập khoảng 40%. Vì tại dự thảo luật Khoản 1, Điều 3 là việc lập quy hoạch thủy lợi phải đảm bảo quản lý tổng hợp tài nguyên nước, thống nhất lưu vực sống, hệ thống công trình thủy lợi thíc hứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, việc quy hoạch chiến lược thủy lợi là phải căn cơ, dài hơi và đặc biệt là phải song hành với biến đổi khí hậu.

Thanh Anh (lược ghi)
Số lần đọc:221