Tăng cường công tác tuyên truyền để tác động đến nhận thức của từng gia đình trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Ngày: 06.09.2019
Tiếp tục phối hợp để tăng cường công tác tuyên truyền bằng những phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc để tác động đến nhận thức của từng gia đình trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em là kiến nghị của Đoàn giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tại buổi làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật trong phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đoàn giám sát cho rằng: Với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh, thời gian qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác trẻ em nói chung và công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; phối hợp với các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương triển khai thực hiện quyền trẻ em; tăng cường chia sẻ thông tin về bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại trẻ em; phối hợp liên ngành trong việc xử lý kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em, các bức xúc của trẻ em. Thời gian qua, Sở đã hỗ trợ đột xuất cho 06 em bị xâm hại, bạo lực (từ 01-02 triệu đồng/trẻ em); phối hợp, can thiệp bảo vệ khẩn cấp 02 trường hợp đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh; Ngoài ra, từ năm 2015 đến tháng 6/2019 Sở đã tích cực vận động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trên 8 tỷ đồng, trợ giúp trên 18.300 lượt trẻ em; triển khai các hoạt động Tết nguyên đán, tháng hành động vì trẻ em, Tết trung thu cho trên 584.000 lượt trẻ được trợ giúp như tặng quà gồm: xe đạp, quần áo, sách vở, tiền mặt, trao học bổng, khám bệnh, phẫu thuật..., với trị giá trên 55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác truyền thông, giáo dục vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiệu quả chưa cao, chưa tác động rộng khắp trong cộng đồng dân cư; công tác tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin đôi lúc chưa kịp thời; vai trò, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em của gia đình, nhà trường và cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức; thiếu sự phối hợp trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ trẻ em và thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em…

Đoàn giám sát cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở, qua đó góp phần giảm tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

Đối với kiến nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tạo điều kiện để đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư các trang thiết bị, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em, nhất là ở các xã khó khăn, vùng sâu, biên giới và hải đảo. Quan tâm và ưu tiên nhiều hơn khi phân bổ ngân sách cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại nói riêng. Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo kịp thời về trên theo quy định./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:266