Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Giang Thành
Ngày: 13.09.2017
Sáng 12.9.2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Kiên Giang tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại huyện Giang Thành. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, làm Trưởng đoàn; tham gia có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Huyện Giang Thành được thành lập từ năm 2009 (tách ra từ huyện Kiên Lương), nơi thực hiện các dự án di dân, giao cấp đất từ khi chưa chia tách vẫn còn khiếu nại đòi lại đất cũ; phần đất Quân khu 9 giao cho địa phương quản lý bị dân bao chiếm, tranh chấp trước khi địa phương tiếp nhận… nên phát sinh nhiều khiếu nại về đất đai.

UBND huyện đã xây dựng Quy chế làm việc theo hướng kiện toàn thành viên phụ trách; ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn; Tổ thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật; thành lập Ban tiếp công dân, bố trí nơi tiếp dân… Kết quả, đã tiếp 1.234 cuộc với 2.213 công dân; tiếp nhận 245 đơn, giải quyết 76 đơn thuộc thẩm quyền (100%)… góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hà (ảnh) giải trình các nội dung do Đoàn giám sát đặt ra và cho biết thêm các giải pháp để hạn chế khiếu nại đối với 7 hộ dân (xã Vĩnh Điều) sẽ rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bố trí diện tích đất hợp lý để giải quyết ổn thỏa. Đối với 46 hộ khi Thanh tra Chính phủ xuống khảo sát, nay chưa có kết luận, đề nghị Đoàn có ý kiến với Thanh tra Chính phủ sớm kết luận để huyện triển khai thực hiện. Đối với các hộ bao chiếm trong Khu bảo tồn loài sinh cảnh, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất của huyện và sớm có ý kiến về vụ việc này. Đối với đường tuần tra biên giới, trong diện tích cắm 6 mốc phụ liên quan đến 10 hộ xã Tân Khánh Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ sẽ đề xuất giải pháp hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã thành lập, tổ chức tiếp dân, tư vấn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có mặt giảm. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước về đất đai còn lỏng lẻo, chưa quyết liệt dẫn đến người dân tiếp tục bao chiếm. Việc tuyên truyền còn hạn chế về chiều sâu, đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại còn hạn chế chuyên môn; công tác phối hợp trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại chưa chặt chẽ; việc triển khai các quyết định đã có hiệu lực pháp luật chưa hiệu quả… Qua đó, đề nghị UBND huyện tăng cường tuyên truyền pháp luật theo chiều rộng lẫn chiều sâu; tăng cường năng lực công chức quản lý nhà nước về đất đai để đáp ứng được yêu cầu; tăng cường tiếp công dân, đối thoại trước khi ban hành quyết định UBND huyện.

Thanh Anh

 

Thanh Anh
Số lần đọc:272