Tập trung nhiều mặt công tác để hoàn thành chỉ tiêu năm 2018
Ngày: 16.10.2018
Sáng 15.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 mở rộng để sơ kết công tác quý III và đề ra chương trình chỉ đạo quý IV-2018; triển khai Kết luận số 36-KL/TƯ, ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện cơ quan Trung ương; Trưởng và phó các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, chủ tịch các huyện, thị, thành ủy;… Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, tham gia chủ trì còn có đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Mai Anh Nhịn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua thảo luận, đại biểu đồng tình với các nội dung của dự thảo báo cáo và chương trình quý IV, phát biểu làm rõ thêm các nội dung và một số đề xuất giải pháp tiếp tục cụ thể thực hiện. Đồng chí Bí thư cho rằng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng dã đạt được nhiều tiến bộ: Cụ thể hóa Nghị quyết của trung ương; tổ chức được hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết khóa 10 của tỉnh đảng bộ; quan tâm thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương đạt được một số kết quả bước đầu; quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng đảng; tăng cường sự quản lý cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của cơ sở đảng. Có 13/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch; văn hóa, xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, việc triên khai Nghị quyết 18, 19 của Trung ương còn chậm so với yêu cầu, có nơi còn lung túng. Công tác phát triển đảng viên mới chỉ đạt 60,4% kế hoạch; tỷ lện đoàn viên, hội viên sinh hoạt còn thấp, quản lý còn khó khăn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp và có khả năng khó đạt kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 65% kế hoạch; đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; giải ngân đầu tư công chậm. Tổng mứ bán lẻ doanh thu đạt 73%. Sản xuất bị ảnh hưởng thời tiết, thiên tai; sạt lở ở một số nơi đáng lo ngại. Xấy dựng nông thôn mới còn chậm; giáo dục còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài dù các vụ việc đã cũ. Tàu cá vi phạm ngư trường nứơc ngoài còn nhiều.

Trong thời gian đến cuối năm, ngoài 5 nhóm giải pháp đã nêu trong chương trình như: Hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh và đối ngoại; công tác dân tộc tôn giáo, đồng chí lưu ý: Về hệ thống chính trị, cần thực hiện quyết liệt hơn Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; Kết luận về kiểm tra công tác xây dựng đảng và Kết luận số 34 của Trung ương trong thời gian tới. Quan tâm tổng kết 2 năm thực hiện chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về năng cao vai trò của tổ chức đảng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; các chức danh  theo quy định của đảng; phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình. Tăng cường bảo vệ mội trường; quản lý, bảo vệ môi trường rừng ở Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Lương. Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Trong phát triển kinh tế , cố gắng tăng trưởng cao hơn để bù đắp cho năm 2016 để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả nhiệm kỳ. Quan tâm sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trong sản xuất cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ngăn mặn. Triển khai hiệu quả hơn chủ trương không cho ngư dân vi phạm ngư trường nước ngoài ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của tỉnh và của cả nước. Quan tâm thực hiện chương trình nông thôn mới ở các địa phương đi vào thực chất hơn. Trong công nghiệp và xây dựng,  tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu ở mức cao nhất; giải ngân vốn đầu tư công các địa phương, đơn vị cần quan tâm hơn nữa vì nó ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng trưởng. Tăng cường nguồn lực đầu tư toàn xã hội để đầu tư phát triển. Phối hợp thực hiện các công trình trọng điểm như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các tuyến đường quốc lộ, giao thông nông thôn… kiểm soát tốt việc chi ngân sách. Trong giáo dục cần sắp xếp lại các điểm trường, việc thừa, thiếu giáo viên. Quốc phòng-an ninh phải tăng tính chủ động, không bị bất ngờ. Ra quân trấn áp tội phạm ở những địa bàn trọng điểm. Công tác dân tộc, tôn giáo phải bảo đảm đúng pháp luật- Đồng chí Bí thư nhấn mạnh.

Thanh Anh
Số lần đọc:521