Tập trung vào các nội dung xây dựng luật
Ngày: 24.05.2018
Ngày làm việc thứ tư, sáng ngày 24-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).  Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Không nên bỏ quy hoạch ngành công chứng

Trước đó, chiều ngày 23-5, Quốc hội thảo luận ở Tổ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan đến Luật Quy hoạch và Luật Trồng trọt. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang, Tổ Trưởng Tổ 19, gồm các tỉnh Kiên Giang, Lâm Đồng, Đắc Nông và Bình Thuận điều hành phiên thảo luận (ảnh). Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan đến quy hoạch gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật gồm: Luật Hóa chất,Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và 01 điều quy định hiệu lực thi hành luật. Điều chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch tại 13 luật. Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan. Đại biểu Lê Thành Long, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội tỉnh (ảnh) đề nghị các đại biểu ủng hộ Tờ trình với các đề xuất của Chính phủ liên quan đến quy hoạch hành nghề công chứng, đồng thời quy định cụ thể, chặt chẽ hơn để quản lý hiệu quả ngành nghề đặc thù này, vì nếu bỏ ra sẽ thiệt thòi cho ngành tư pháp và chủ trương xã hội hóa một số dịch vụ công mà chúng ta đang triển khai. Đại biểu cho rằng đánh giá nội dung này trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là thiếu thông tin và chưa sát với tình hình. Đại biểu Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ĐBQH tỉnh, thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, quy trình rút gọn nhưng đề nghị cần giải thích cụ thể hơn các vấn đề mà Ủy ban Kinh tế đã nêu trong Báo cáo thẩm tra. Dự án luật này sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này theo quy trình thông qua một kỳ họp.

Cần rà soát, chỉnh sửa nhiều nội dung chưa thống nhất

Luật Trồng trọt trình Quốc hội cho ý kiến lần này gồm 7 chương, 82 điều. Qua thảo luận các đại biêủ thống nhất việc ban hành luật để quản lý sản phẩm tròng trọt thống nhất, theo chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trồng trọt, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...trên cơ sở nâng cấp Pháp lệnh Giống cây trồng hiện hành, luật hóa các quy định về quản lý phân bón, đồng thời bổ sung quy định một số nội dung về canh tác, thu hoạch, mua, bán, bảo quản, sơ chế, chế biến, xuất nhập khẩu sản phẩm trồng trọt đang được quy định trong nhiều văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý khác nhau là chưa thực sự hợp lý, cần phải giải trình rõ thêm. Một số quy định chưa thống nhất với một số luật khác như: quy định về trả phí hồ sơ, đánh giá công nhận lại tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng (khoản 8 Điều 21) chưa phù hợp với Luật Phí và lệ phí;quy định về đặt tên giống cây trồng mới (Điều 23) chưa phù hợp với Điều 163 Luật Sở hữu trí tuệ; quy định về lô giống cây trồng nhập khẩu được coi là hoàn thành thủ tục hải quan (khoản 3 Điều 44) là chưa thống nhất với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật Hải quan.... đề nghị cần phải rà soát, điều chỉnh để tránh mâu thuẫn, chồng chéo để bảo đảm tính khả thi. 

Đại biểu Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, trong 25 nội dung giao cho Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn là quá nhiều, trong khi đây là luật chuyên ngành, nhiều nội đã chi tiết không cần phải hướng dẫn để giảm bớt công việc xây dựng văn bản cho cơ quan nhà nước. Cần quy định các tiêu chí  cụ thể trong việc cấp phép về xuất khẩu quy định tại các khoản 2, khoản 4 Điều 21của dự thảo luật. Phân bón nên quy định mẫu chuẩn (Điều 15) làm cơ sở để xử lý vi phạm hàng giả, hàng nhái...; trong nội dung quy định về giống cây trồng và bảo hộ giống cây trồng còn nhiều nội dung trùng nhau, cần rà soát, điều chỉnh để tránh trùng lắp.

Đại biểu Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho rằng, báo cáo đánh giá tác động của dự án luật phản ánh chưa thực chất, nhất là các hệ lụy trong trồng trọt thời gian vừa qua; từ ngữ dùng trong luật còn mang tính hàn lâm, chưa mang tính phổ thông nên sẽ khó tiếp cận. Phạm vi điều chỉnh quy định 12 nhóm, thiếu một nội dung quan trọng quy định về thuốc bảo vệ thực vật, nên quy định thành một điều hoặc chương riêng. Việc giải thích từ ngữ có nội dung thiếu, có nội dung thừa, quá dài. Bổ sung thêm giải thích các cụm từ: sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm trồng trọt, sản xuất trồng trọt, gen cây trồng, cây công nghiệp... Về vùng địa lý, quy định 3 vùng là chưa bao quá, đề nghị nên áp dụng 7 vùng như Pháp lệnh. Có quá nhiều nội dung giao cho Chính phủ hướng dẫn là chưa hợp lý. Vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan cần phải quy định rõ hơn trong dự thảo luật.

Đại biểu Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh, trong 12 hành vi bị cấm quy định trong Điều 8 có những hành vi chưa thống nhất với Bộ luật Hình sự như vi phạm nhãn mác, chất lượng... đề nghị cần rà soát, điều chỉnh để thống nhất các nội dung. Qui định về giống cây trồng, vật nuôi trong xuất, nhập khẩu chưa rõ, cần quy định cụ thể hơn. Quy định về giống cây trồng biến đổi gen ở Điều 13, khoản 2, Điều 42 cần làm rõ hơn để thuận lợi trong quản lý nhà nước. Điều 68 quy định về vùng chuyên canh quy định còn mờ nhạt, cần phải quy định sao cho đúng với tư tưởng chỉ đạo về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay... Dự án này sẽ được tiếp tục hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới.

Thanh Anh
Số lần đọc:117