Tất cả các đảng viên phải làm công tác dân vận
Ngày: 09.01.2018
Sáng 08.01.2018, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và chương trình chỉ đạo năm 2018; báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018; sơ kết thực hiện Quyết định số 217, 218 về giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) tỉnh; Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lưu Thị Ngọc Sương, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội; các Ban đảng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp; các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh…( ảnh toàn thể). Hội nghị do đồng chí Đặng Tuyết Em và đồng chí Lâm Hoàng Sa chủ trì.

Qua nghe báo cáo về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, có 7 đại diện cho cơ quan, đoàn thể, Ban Dân vận cấp huyện góp ý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, công tác dân vận nông dân thực hiện tốt việc sử sụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu là nhiệm vụ của các đoàn thể, nông hội để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng cần phải được tăng cường và quan tâm đúng mức; đại diện Thanh tra tỉnh phản ánh 52% khiếu nại của ngườii dân là khiếu nại sai nên cần phải tăng cường công tác dân vận trong công tác hòa giải cơ sở, công tác tiếp công dân để người dân hiểu và không tiếp tục khiếu nại; Ủy ban Mặt trận tổ quốc cho rằng nội dung giám sát các văn bản của trung ương phong phú cần nghiên cứu để chọn nội dung giám sát phù hợp; việc triển khai Quyết định 217 về giám sát, phản biện xã hội đã đạt được những kết quả nhất định nhưng việc triển khai thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhiều nơi còn lúng túng, Tỉnh ủy cần có văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt quy định của Trung ương…

Đồng chí Lâm Hoàng Sa đánh giá, công tác dân vận nhìn chung thực hiện chưa đồng đều, chỉ đạo chưa đúng mức; việc cụ thể hóa văn bản cấp trên thực hiện tốt nhưng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa rõ nét; dân vận nhà nước có chuyển biến nhưng kết quả chỉ ở mức độ nhất định. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, đồng tình các đề xuất các đoàn thể không nên xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát riêng mà nên phối hợp xây dựng kế hoạch chung để bớt thời gian và không phiền hà cho cơ sở, nâng cao hiệu quả giám sát; việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách ở cấp xã từ 22 người xuống 11 người, khu phố, ấp từ 11 người xuống 5-6 người theo Nghị quyết HĐND tỉnh cấp huyện nên chủ động trước vì thuộc thẩm quyền…

Phó Bí thư Thường trực cũng chỉ ra, một số nơi sự quan tâm công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, thiếu cụ thể; công chức, viên chức, người lao động chưa nhận thức rõ được công tác dân vận; chất lượng còn hạn chế; phong trào thi đua yêu nước thực hiện còn hình thức, cấp ủy; mô hình dân vận khéo các cơ quan Đảng đăng ký thực hiện còn quá ít (10%)… Đồng chí chỉ đạo, từng cấp ủy cần triển khai quyết liệt công tác dân vận năm 2018; gắn công tác dân vận với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận, tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ; vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; thực hiện tốt các mô hình dân vận khéo; nâng cao vai trò cơ quan tham mưu về công tác dân vận… Đồng chí Tuyết Em nhấn mạnh.

Thanh Anh
Số lần đọc:935