Thảo luận Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và một số dự án luật
Ngày: 24.10.2021
Thứ Bảy, ngày 23/10/2021, buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Tại Tổ thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đóng góp về Luật Điện ảnh (sửa đổi): Luật ra đời 15 năm, đóng góp nhiều cho hành lang pháp lý để phát triển lĩnh vực điện ảnh. Đến nay, điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi, nhiều vấn đề không còn phù hợp theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi, cụ thể hóa theo chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của nhà nước, để phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thống nhất với tên gọi mà tờ trình của Chính phủ đã nêu. Tại các Điều 5,6,7,13,15,24,42,... đều có quy định về chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh, bố cục theo hướng này sẽ khó khăn khi luật đi vào đời sống. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo gom lại một điều cho dễ tra cứu hơn. Ngoài ra, nội dung các chính sách này còn dàn trải đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu chon ra những chính sách trọng tâm, cần thiết, tập trung đầu tư, còn những vấn đề chính sách khác thì kêu gọi xã hội hóa để huy động hết các nguồn lực của xã hội cùng chăm lo phát triển lĩnh vực điện ảnh. Hiện nay, số lượng phim điện ảnh Việt Nam được chuyển thể từ nước ngoài rất nhiều, làm ảnh hường và tác động đến nền văn hóa, tâm lý, nhận thức của giới trẻ rất lớn, làm mai một bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét quy định để khắc phục tồn tại, khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư phát triển sản xuất phim trong nước mang tính chất bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đề nghị bỏ Điều 47, vì quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các cơ quan, các bộ là không phù hợp, đây là các cơ quan có chức phối hợp. Do đó, nên quy định trách nhiệm phối hợp ở quy định khác của dự thảo luật). Đại biểu Thắng cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hanh của Luật Điện ảnh (sửa đổi) đồng thời đề xuất nghiên cứu thêm một số nội dung sau: quy định về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, chưa phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước, do đó, để nghị cần phải làm rõ hơn về mục đích của quỹ, nguồn thu, cơ chế hoạt động và quản lý của quỹ này. Đề nghị bổ sung thêm quy định cơ chế về xuất khẩu phim, theo hướng thông thoáng, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu phim phù hợp với thực tiễn.  Đóng góp về Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Việt Thắng: Trước hết, nhất trí cao với sự cần thiết xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để thay thế cho Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập. Đồng thời, bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn… Tuy nhiên, dự thảo luật có bổ sung một số danh hiệu thi đua mới như: Danh hiệu xã tiêu biểu; phường, thị trấn tiêu biểu (ở Điều 26); Danh hiệu thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố tiêu biểu (Điều 27); Danh hiệu gia đình tiêu biểu (Điều 28);... Đề nghị cần làm rõ hơn phạm vi, tính chất cái gọi là “tiêu biểu” của các danh hiệu này. Trong các tiêu chuẩn của danh hiệu thì tiêu chuẩn “dẫn đầu” cũng chưa rõ ràng về phạm vi và quy mô nên sẽ khó xác định khi thực hiện…Mặt khác, lý do để quy định các danh hiệu này cũng chưa đủ sức thuyết phục, theo lý giải trong tờ trình của Chính phủ thì: Thực tế hiện nay, triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” cấp xã đã được công nhận: “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Với tốc độ thực hiện xây dựng nông thôn mới như hiện nay, tương lai sẽ phủ kín các danh hiệu trên. Vì vậy, việc xét tặng danh hiệu xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu,... sẽ nâng cao các tiêu chuẩn, cũng như chất lượng xét tặng các danh hiệu thi đua…Trong dự thảo luật phân cấp giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc xét tặng danh hiệu xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu, thôn ấp, gia đình tiêu biểu. Nếu các tiêu chuẩn không quy định rõ sẽ dẫn đến mỗi nơi lại quy định một kiểu, rất khó thực hiện. Đại biểu Lý Anh Thư góp ý, tại Điều 51 và Điều 52 của dự thảo luật quy định bổ sung thêm đối tượng, hình thức khen thưởng “Huân chương thanh niên xung phong vẻ vang” cho thanh niên xung phong là chưa phù hợp và chưa đủ kiều kiện, vì Luật khi ban hành phải mang tính ổn định, bền vững và lâu dài, nhất là phải công bằng giữa các đối tượng tham gia kháng chiến. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nên giao Chính phủ quy định đặc thù riêng cho đối tượng này, vì thanh niên xung phong có 2 lực lượng là: Lực lượng tham gia trực tiếp chiến trường và lực lượng tham gia xây dựng kinh tế mới ở địa phương. Ngoài ra, Ban soạn thảo nên cân nhắc có nên khen thưởng cho đối tượng thanh niên xung phong không, vì không chỉ đối tượng này màcòn nhiều đối tượng khác trong tham gia kháng chiến cũng xứng đáng được tặng thưởng hình thức này để tranh sự so bì.Điều 64, đề nghị Ban soạn thảo không nên bỏ đối tượng “nhạc sĩ” trong việc xét tặng danh hiệu khen thưởng để tạo động lực và cảm hứng để các nhạc sĩ có thêm tinh thần sáng tác và cống hiến nhiều tác phẩm nghệ thuật hay hơn nữa.

Đại biểu Nguyễn Việt Thắng đóng góp ý kiến cho các dự án Luật.

Buổi chiều, Quốc hội nghe: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; các báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021; Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021; Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về: các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Trước đó,buổi chiều 22/10/2021dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020. Tại Tổ thảo luận Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, dưới sự điều hành của ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 3 đại biểu phát biểu. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (ảnh) thống nhất với các kết quả đạt được thời gian qua của BHXH và BHYT. Tuy nhiên, đại biểu ý kiến, thời gian qua việc xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn còn chậm (điểm c, khoản 3, Điều 6 giao cho Chính phủ hướng dẫn về “giá dịch vụ” trong luật an tòan vệ sinh thực phẩm đến nay vẫn chưa có; Nghị định 146 có “xã An tòan khu” cũng chưa có hướng dẫn cụ thể…) gây thiệt thòi cho người dân, giảm hiệu quả của chính sách…Công tác thanh tra, kiểm tra cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, nên tình trạng nợ đọng đóng BHXH của một số doanh nghiệp cho người lao động còn nhiều; việc chi trả khám, chữa bệnh cho người tham gia đóng BHYT cũng còn nhiều bất cập. Đề nghị Chính phủ cần quan tâm và có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục những bất cập trên. Đại biểu Nguyễn Việt Thắng cho rằng, một số văn bản hướng dẫn BHYT còn chồng chéo đề nghị Chính phủ cần sửa đồng bộ để bảo vệ sức khỏe người dân; đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia BHYT dùng chung để các ngành liên quan thực hiện đồng bộ việc chi trả cho người dân khi tham gia BHYT.Đại biểu Lý Anh Thư (ảnh) cho rằng, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có khoản doanh nghiệp chi để đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động đã làm việc liên tục 5 năm trở lên để bảo đảm việc làm vừa qua chưa thực hiện được, làm giảm sút tay nghề, mất việc làm của người lao động, đề nghị Chính phủ cần quan tâm, chấn chỉnh trong thòi gian tới; Quỹ tai nạn lao động nghề nghiệp kết dư chuyển qua năm sau còn nhiều, đề nghị Chính phủ cho người lao động được hưởng, chỉ duy trì 10% là đủ; việc tạm hoãn hợp đồng lao động tạo ra “đứt quãng” trong đóng BHXH, người lao động chuyển quan hưởng Bảo hiểm thất nghiệp nên không thể đóng BHXH, doang nghiệp không thể đóng BHXH khi người lao động không còn làm việc. Đề nghị Chính phủ cần có hướng dẫn kịp thời để đối tượng này không bị thiệt thòi.

Thanh Anh
Số lần đọc:154