Thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
Ngày: 31.05.2022
Thứ Tư, ngày 25/5/2022, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về: (1) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; (2) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; (3) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; (4) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

Tổ trưởng Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh điều hành thảo luận. Qua thảo luận có 12 lượt ý kiến đóng góp, đa số đồng tình với đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách đồng tình với Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, đầu tư công còn rất chậm nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân; thu ngân sách, tăng trưởng có nhanh nhưng thiếu bên vững chỉ tăng do bán dầu thô... chưa bảo đảm nhu cầu phát triển trong thời gian tới; gói phục hồ kinh tế triển khai chậm nên không phát huy được tác dụng, mục tiêu đề ra. Về giao thông đồng bằng Sông Cửu Long có được quan tâm đầu tư nhưng định mức sửa chữa, bảo dưỡng khoảng 30 triệu đồng /Km quá thấp, cần năng lên trong thời gian tới . Trong phát triển giao thông, quan tâm đến phát triển đường thủy nội địa… Trong bảo hiểm y tế, một số thuốc thiếu so với danh mục ngời dân phải mua ngoài gây bức xúc, Chính phủ cần nghiên cứu và có giải pháp chỉ đạo khắc phục…

Đại biểu Đỗ Thanh Bình (bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang điều hành thảo luận

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Trươc đó, ngày 24/5/2022, buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo đánh giá việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và thẩm tra Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Qua thảo luận, đã có 14 đại biểu phát biểu, đa số ý kiến đại biểu cơ bản đồng tình với Báo cáo đánh giá của Chính phủ và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội.

Các đại biểu cũng góp ý về các nội dung sau: về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các tháng đầu năm 2022; dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; các biện pháp tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục cải tiến việc xây dựng chương trình pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; đề xuất việc nghiên cứu và xây dựng một số dự án luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kết thúc phiên thảo luận, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, với tư cách cơ quan tổng hợp báo cáo Chính phủ và Chính phủ báo cáo Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm, phát biểu tiếp thu, giải trình một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: (1) Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; (2) Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Tại buổi thảo luận Tổ 12 gồm 3 tỉnh: Bắc Ninh, Hải Phòng và Kiên Giang (26 đại biểu) Tổ trưởng là đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang điều hành thảo luận. Qua thảo luận có 11 lượt ý kiến đóng góp, đa số đồng tình với tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách đồng tình với báo cáo tổng kết của Chính phủ nhằm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng an ninh; những kết quả làm được và những hạn chế vướng mắc trong thực hiện như, còn 171 Km chưa hoàn thành như báo cáo thẩm tra Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nêu… Đại biểu cho rằng ngoài trách nhiệm của Chính phủ, bộ ngành thực hiện còn có trách nhiệm thiếu giám sát thường xuyên của cơ quan của Quốc hội, cần phải phải có đánh giá và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đại biểu cũng đồng tình về kế hoạch tiếp tục thực hiện để bảo đảm thông suốt toàn tuyến, bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025, nhưng cần phân tích rõ nguồn vốn để bố trí thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trưởng của Quốc hội, đồng tình với Báo cáo của Chính phủ nhưng đề nghị cần xác định rõ thời hạn thực hiện trong báo cáo, phụ lục, tờ trình để bảo đảm tính thống nhất. Đại biểu cũng đề nghị cần phân tích, làm rõ việc chuyển đổi hình thức đầu tư của một số dự án có đúng với Luật đầu tư, tinh thần Nghị quyết 66/2013/QH13 cũng cần làm rõ. Đại biểu Nguyễn Danh Tú, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư Pháp của Quốc hội, đề nghị cần làm rõ sử dụng tuyến đường 32 để kết nội một số điểm có đúng với dự án thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 cũng cần làm rõ… Đối với dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đồng tình nhưng còn băn khoăn về Quỹ dự trữ nghề cá của tỉnh Khánh Hòa không dùng ngân sách địa phương hỗ trợ mà chỉ dùng ngân sách hỗ trợ của các tỉnh khác cần được làm rõ.

Thanh Anh
Số lần đọc:51