Thảo luận việc kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Ngày: 05.11.2018
Thứ Hai, ngày 05-11, buổi sáng Quốc hội thảo luận 02 nội dung: Về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan và việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016, ngày 25 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để triển khai thi hành Nghị quyết số 30. Theo quy định của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP và Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về việc bổ sung các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử, đến nay, Chính phủ quyết định thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân của 46 nước. Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử có thể nhập cảnh Việt Nam tại 28 cửa khẩu quốc tế gồm 08 cửa khẩu đường không, 13 cửa khâu đường bộ, 07 cửa khẩu đường biển.

Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc thí điểm cấp thị thực điện tử với nhiều hình thức như: Tổ chức họp báo công bố việc thí điểm cấp thị thực điện tử; đăng tải thông tin về chính sách cấp thị thực điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và một số Bộ, ngành; xây dựng nhiều bài viết, bài phỏng vấn trên các trang báo, thực hiện Phóng sự, trả lời phỏng vấn về chính sách thị thực điện tử trên các Đài truyền hình,…

Để bảo đảm các điều kiện cho việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, thuận lợi, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp làm công tác cấp thị thực điện tử, lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại 28 cửa khẩu quốc tế; Bộ Công an xây dựng Trang thông tin cấp thị thực điện tử dễ tiếp nhận, giải quyết cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; nâng cấp, vận hành Hệ thống trong kết nối từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến 28 cửa khẩu quốc tế thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện Nghị quyết.

Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14 là chủ trương đúng đắn. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được các mục tiêu mà Quốc hội đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của đất nước ta hiện nay.

Trên cơ sở kết quả tổng kết, Chính phủ xác định cần phải tiếp tục thực hiện thí điểm nhằm tổng kết, đánh giá một cách toàn diện hơn nữa tác động của chính sách này đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nghị quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/01/2019, đo đó, để bảo đảm hoạt động cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến đối ngoại, Chính phủ đề nghị Quốc hội các nội dung: Xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thêm 02 năm, kể từ ngày 01/02/2019. Trong quá trình tiếp tục thực hiện thí điểm, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 để sớm báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:125