Thông qua 7 nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và điều chỉnh vốn đầu tư công
Ngày: 15.08.2022
Ngày 15-8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) về phân bổ và điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công; đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang đến dự.

Các đồng chí: Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh kỳ họp thứ tám ngày 15-8-2022

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết của HĐND gồm: Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;  về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 07 nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Kỳ họp thứ tám, ngày 15-8-2022

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, điều chỉnh, giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh giữa các Sở, ban ngành, địa phương với tổng kế hoạch điều chỉnh gần 239 tỷ đồng (gồm tăng kế hoạch vốn 26 dự án và giảm kế hoạch vốn 13 dự án); điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giữa các Sở, ban ngành, địa phương với tổng kế hoạch điều chỉnh là gần 64 tỷ đồng (gồm tăng kế hoạch vốn 3 dự án và giảm kế hoạch vốn 3 dự án).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Huỳnh cho rằng, đây là những nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Các nội dung vừa được HĐND tỉnh thông qua có tác động hiệu quả lâu dài việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời góp phần rất lớn nâng cao mức sống và đời sống vật chất, tình thần của người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh vừa thông qua, đồng chí Mai Văn Huỳnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua được triển khai thực hiện hiệu quả.

Lê Vinh
Số lần đọc:115