Thu hồi đất và triển khai dự án phải bảo đảm quy trình
Ngày: 20.01.2020
Theo Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tổ chức tiếp dân định kỳ và đối thoại với công dân thuộc thành phố Rạch Giá, chiều 16.01.2020. Tham gia tiếp dân có bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, … lãnh đạo UBND và một số phòng chuyên môn thành phố Rạch Giá.

Tiếp dân định kỳ vụ việc của bà Lê Thị Ơi (ủy quyền cho bà Quách Thị Kim Hương) địa chỉ số 501/4, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Vụ việc tranh chấp 704,53m2 tại địa chỉ trên với ông Đoàn Thanh Nghiệp đã được cấp quyền sử dụng đất (gồm 147,6m2 đất ở và 556,93m2 đất vườn, năm 2000 UBND thành phố tiến hành cưỡng chế, sau cưỡng chế 01 năm bà Ơi vào tái chiếm cất nhà tạm, diện tích 38m2 trong thửa đất ở 147,6m2. Vụ việc của bà đã được Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 2003, kiến nghị UBND tỉnh giao lại cho bà Ơi toàn bộ diện tích tranh chấp… Qua đối thoại giữa bà Ơi với Sở Tài nguyên và Môi trường, phát biểu của đại diện một số cơ quan tham gia, chứng cứ chưa rõ ràng, giữa bản cam kết và xác nhận cùng một ngày, tháng, năm nhưng kết quả trái ngược, lại được xem là chứng cứ là chưa thuyết phục, để Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại rồi báo cáo để giải quyết bảo đảm tính khách quan - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.

 Đối thoại với bà Hồ Thị Trúc Mai, địa chỉ số 83, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Yêu cầu bồi thường diện tích đất ở 157,7m2 vị trí 2 lên vị trí 1, diện tích đất ở 128,8 m2 từ vị trí 3 lên vị trí 2, yêu cầu hỗ trợ nghề nghiệp với diện tích đất nông nghiệp 481m2…Qua đối thoại giữa bà Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá - Nguyễn Văn Hôn, Thanh tra tỉnh… Đề nghị UBND thành phố phối hợp với các ngành chức năng rà soát thực tế, để áp giá bồi thường theo vị trí phù hợp, đối với diện tích xin chuyển đổi nghề nghiệp thì trừ phần diện tích đã xây dựng các công trình, phần còn lại áp giá bồi thường đất nông nghiệp liền kề gấp 3 lần theo quy định - Chủ tịch kết luận.  

Yêu cầu đối thoại của ông Nguyễn Hùng Tâm (được bà Nguyễn Thị Út ủy quyền) địa chỉ Lô F12, số 29-33, đường 3/2 phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá (khách sạn Tâm Hùng). Qua đối thoại giũa ông Tâm với ông Hôn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá, Quỹ phát triển quỹ đất… khẳng định đây là dự án xây dựng khu đô thị, không phải là dự án thương mại nên không thể bồi thường theo thỏa thuận. Việc UBND thành phố Rạch Giá không triển khai quyết định thu hồi diện tích 3,840 m2 đất để xây dựng khu dân cư Nam An Hòa mà sau đó triển khai quyết định giá bồi thường, tự san lấp, làm hạ tầng phân lô bán nền chưa được chủ đất đồng ý là sai quy trình, đề nghị UBND thành phố Rạch Giá tiến hành lại các bước để bảo đảm đúng quy trình. 

 

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:569