Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 6/2022
Ngày: 16.06.2022
Chiều 15/6, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6/2022 để xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm, Giang Văn Phục; các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Phòng và Chuyên viên thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo của Đoàn Giám sát việc thực hiện Kết luận số 04/KL-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Qua xem xét báo cáo, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cao với kết quả giám sát của Đoàn Giám sát, các thành viên Đoàn Giám sát đã tổ chức tốt các nội dung giám sát theo quy định của pháp luật và kế hoạch đã đề ra. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh yêu cầu Đoàn Giám sát tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo và trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kết luận theo quy định.

Theo chương trình làm việc, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đối với 07 dự thảo nghị quyết được phân công thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công và quy hoạch xây dựng) vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Tại phiên họp này, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ được giao trong tháng qua và công tác chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2022).

Hoài Duy
Số lần đọc:282