Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 7 năm 2022
Ngày: 08.08.2022
Sáng ngày 08-8-2022, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2022, để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm, Giang Văn Phục; các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Phòng và Chuyên viên thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe (1) Báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 của ngân sách cấp tỉnh và báo cáo nguồn lực sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; (2) Báo cáo công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022; (3) Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; (4) Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; (5) Báo cáo hoạt động tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;…

Đồng chí Ngô Hen - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (đứng) trình bày báo cáo thẩm tra

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh cho các ý kiến chỉ đạo cho các nội dung công tác sắp tới, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022; báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tấn Hưng
Số lần đọc:73