Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 8 năm 2022
Ngày: 14.09.2022
Chiều ngày 13-9-2022, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2022, để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm, Giang Văn Phục; các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Phòng và Chuyên viên thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh buổi họp

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe (1) Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng quỹ Phát triển đất Kiên Giang; (2) Dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát, Kế hoạch Giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật vê công tác cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; (3) Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; (4) Chủ trương điềuchinh3, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, chức danh lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; (5) Dự thảo đề cương sơ lược Lịch sử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang;…

Tại phiên họp này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh cho các ý kiến chỉ đạo cho các nội dung công tác sắp tới, đặc biệt là trong công tác cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang; việc triển khai Kế hoạch giám sát của Thường trực theo Nghị quyết…

Tấn Hưng
Số lần đọc:89