Tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý thuế
Ngày: 02.10.2018
Sáng ngày 28/9, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý thuế và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, đa số cử tri đều đồng tình với nội dung, chương trình kỳ họp sẽ diễn ra. Đồng thời, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý thuế như: Về cưỡng chế nợ luật quy định rất nhiều, nhưng khi áp dụng vào thực thi nhiệm vụ cán bộ cưỡng chế nợ rất khó khăn, tỷ lệ thực hiện được rất thấp. Do vậy, luật cần quy định liên kết các thông tin về thuế và chế tài thực hiện; Về trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về người nộp thuế (Điều 72 luật hiên hành) cần quy định rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với thuế trước tiên là trách nhiệm của người có nghĩa vụ nộp thuế; rồi đến trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về người nộp thuế tránh trường hợp trong quá trình thực thi sẽ có lạm dụng. Nếu không quy định thì nên tách ra thành mục riêng, cơ quan thuế được quyền yêu cầu cơ quan có liên quan cung cấp thông tin trong trường hợp đó.

Cử tri cũng cho biết việc thực hiện khấu trừ và hoàn thuế hiện nay cũng có nhiều bất cập giữa thanh toán tiền mặt và chuyển khoản. Đối với hoàn thuế dự án đầu tư còn vướng giữa thông tư và nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế. Do vậy luật cần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Cử tri còn kiến nghị nên miễn hoặc tạm hoãn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, vì thực tế chi phí cho việc kê khai và thu thuế cao hơn số tiền thuế thu được.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri, Đoàn sẽ tổng hợp tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 6 sắp tới./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:348