Tổng kết hoạt động năm 2017 của Văn phòng Quốc hội
Ngày: 09.01.2018
Sáng ngày 05/01/2018, Văn phòng Quốc hội (VPQH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo báo cáo của VPQH do Phó Chủ nhiệm Đỗ Mạnh Hùng trình bày tại Hội nghị, năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt, đời sống của cán bộ, công chức và Nhân dân chưa được cải thiện nhiều nhưng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPQH đã đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp tiếp tục được cải tiến, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát đạt kết quả thiết thực, tập trung vào những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại, tiếp xúc cử tri và triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hành chính, tổng hợp, tổ chức, cán bộ, thông tin, báo chí, thư viện, tin học, lễ tân, tài chính, bảo vệ, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật… đạt kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực đáng ghi nhận, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ Quốc hội ngày càng cao.

Đặc biệt, Văn phòng ĐBQH đã phát huy rõ nét vai trò kết nối giữa các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH với cơ quan, tổ chức và cử tri, Nhân dân địa phương. Tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan tốt, có ý thức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu, phục vụ các cơ quan của Quốc hội theo dõi, đôn đốc, chuẩn bị đối với một số nội dung, dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết chưa bảo đảm tiến độ; Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong VPQH cũng như với các đơn vị của cơ quan, tổ chức hữu quan có lúc, có nội dung chưa chặt chẽ…

Đồng chí Nguyễn Thanh Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang góp ý  về vấn đề liên quan đến công tác giám sát của Quốc hội tại các địa phương. Ngoài ra, các ý kiến tham gia đều đồng tình và đánh giá cao với những kết quả mà VPQH đã đạt được trong năm qua, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp giúp VPQH thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Quốc hội trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc....

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích, mà cán bộ, công chức VPQH đã đạt được trong năm 2017. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật, hội nghị cần tập trung xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng nhiều cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua năm 2017 được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và VPQH khen thưởng./.

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:912