Tránh việc mật hóa gây khó khăn cho tổ chức cá nhân
Ngày: 26.10.2018
Chiều 25/10/2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung.

Dự án Luật này đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4. Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp này có nhiều nội dung được chỉnh lý, hoàn thiện, giảm 11 điều so với dự thảo trình kỳ họp thứ 4. Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 2 vấn đề chung và 8 vấn đề cụ thể.

Kết thúc phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội đã phát biểu giải trình và làm rõ một số ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm. Qua thảo luận, đa số ĐBQH đã tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo luật đã được nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện, các nội dung của dự thảo luật đã được rà soát, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, nhiều nội dung đã được chỉnh sửa, có sự thay đổi một cách toàn diện, các nội dung lớn của dự thảo luật đã được ĐBQH tập trung phát biểu làm rõ.

Đối với quy định về phạm vi bí mật nhà nước (BMNN), là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Dự thảo luật quy định, thông tin thuộc phạm vi BMNN phải là thông tin quan trọng chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Quy định 15 lĩnh vực để xác định BMNN. Việc chỉnh lí như dự thảo luật là phù hợp. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, phạm vi như vậy là rộng, không hợp lý, đề nghị rà soát để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quyền tiếp cận thông tin, tránh việc mật hóa gây khó khăn cho tổ chức cá nhân.

Tập trung làm rõ về nhiều nội dung liên quan đến khái niệm phân loại BMNN, về ban hành danh mục BMNN và các hoạt động bảo vệ BMNN, liên quan đến việc quản lý, cung cấp, chuyển giao, thời hạn bảo vệ BMNN, việc tăng giảm, giải mật. Đề nghị rà soát thật kỹ để vừa đảm bảo chặt chẽ toàn diện, tạo điều kiện cho công tác quản lý, đồng thời phải cụ thể, khả thi và thống nhất. Cùng với các vấn đề trên, nhiều ý kiến ĐBQH đã góp ý trực tiếp, cụ thể về mặt kỹ thuật văn bản, bố cục các chương, điều của dự thảo luật. Sau phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị ĐBQH để hoàn chỉnh dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:102