Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
Ngày: 27.09.2022
Sáng ngày 27-9, Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 49 điểm cầu các Đoàn ĐBQH các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước, nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí, hành động, nâng cao sự chủ động của các cơ quan trong việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát năm 2023, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực hiện, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các đại biểu Quốc hội chuyên trách Trung ương, đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận  cấp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy, Thanh tra cấp tỉnh…  Tại điểm cầu Kiên Giang có đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang; Ông Giang Văn Phục – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh… tham gia hội nghị. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang

Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội,  chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bài Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và triển khai Chương trình giám sát năm 2023; xem video minh họa về kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và triển khai Chương trình giám sát năm 2023 do Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện.

Hội nghị được nghe 11 tham luận của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ và các địa phương. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Thanh Nhàn có bài tham luận với chủ đề “Một số kết quả nổi bật của công tác giám sát của Quốc hội và của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và có 5 đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát những tháng cuối năm 2022 và triển khai chương trình giám sát năm 2023.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan quan tâm thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, đặc biệt là yêu cầu tại văn kiện Đại hội lần thứ XIII về “đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội”; xác định việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát là một nội dung quan trọng, khâu then chốt trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Tiếp tục nghiên cứu xác định rõ hơn phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát của Quốc hội, UBTVQH; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai hoạt động giám sát; tăng cường giám sát của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội với các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát để phát huy vai trò giám sát của mỗi cơ quan, cùng tạo sức cộng hưởng thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm soát quyền lực; sớm rà soát, tổng kết, đánh giá và nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, đặc biệt là Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND để phù hợp với yêu cầu kiểm soát quyền lực trong tình hình mới.

Tấn Hưng
Số lần đọc:55