Triển khai kết luận giải quyết khiếu nại ở xã Bình Giang
Ngày: 17.04.2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Mai Anh Nhịn (ảnh thứ 2 từ phải qua) tổ chức buổi họp để triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của công dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vào chiều ngày 14-4-2017, tại Trụ sở UBND xã Bình Giang. Tham gia triển khai có lãnh đạo Cục III - Thanh tra Chính phủ - Phó Đoàn thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Ban tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất…

Trong 349 hộ dân khiếu nại thuộc phần diện tích đất năm 1996, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt phương án bồi thường đất đai, hoa màu, vật kiến trúc và giao cho Công ty Lâm sản Kiên Giang để liên doanh trồng rừng làm nguyên liệu giấy với Công ty Quốc tế Kiên Tài, đã được rà soát, phân loại. Theo Báo cáo kết luận số 3293/BC-TTCP ngày 14-12-2016 của Thanh tra Chính phủ, có 56 hộ có tên trong danh sách bồi hoàn năm 1996; có 31 hộ có sổ thuế và biên lai thu thuế đất nông nghiệp; 124 hộ không có giấy tờ đủ cơ sở pháp lý chứng minh việc sử dụng đất; có 26 hộ rút đơn khiếu nại; 129 hộ chưa được giải quyết khiếu nại hoặc chưa có đơn khiếu nại theo quy định (ông Đặng Văn Nghiêm, 01 trong 5 đại diện của 349 hộ ý kiến sau khi nghe triển khai). 
Theo kết luận, không thừa nhận đòi lại đất của các hộ dân là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên sẽ có chính sách cụ thể đối với từng nhóm, hộ cụ thể để ổn định sản xuất và đời sống, chấm dứt khiếu nại. Với tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng, sau buổi triển khai UBND tỉnh sẽ thành lập Tổ giải quyết theo từng nhóm, hộ để chấm dứt khiếu nại trong thời gian sớm nhất.
Thanh Anh
Số lần đọc:582