Từ 5 đến 7/8: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang giám sát về thực hiện một số chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
Ngày: 20.12.2016
Theo kế hoạch, Đoàn giám sát tiến hành làm việc trực tiếp với các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất. Riêng Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn giám sát qua văn bản.

Nội dung giám sát tập trung các vấn đề như: Về công tác ban hành văn bản và triển khai, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13. Về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13. Về tình hình và kết quả thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 và Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13. Đánh giá chung, kiến nghị và đề xuất giải pháp.

 

Ngọc Bích
Số lần đọc:198