Từ ngày 02 đến 04/12/2015, Đoàn ĐBQH Kiên Giang tiếp xúc cử tri
Ngày: 17.12.2016
Trong thời gian này, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII theo hình thức tập trung và đơn vị bầu cử. Đoàn TXCT theo hình thức tập trung thì tại trung tâm thành phố Rạch Giá. Đối với TXCT theo đơn vị bầu cử thì có 3 đơn vị như sau:

Đơn vị số 1 gồm có bà Nguyễn Thị Kim Bé, bà Võ Ngọc Thứ và ông Bùi Đặng Dũng, TXCT tại huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng và Gò Quao.

 

Đơn vị số 2 gồm có ông Trần Minh Thống, ông Nguyễn Văn Luật và ông Trần Văn Huynh, TXCT tại huyện Châu Thành, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên và An Minh.

 

Đơn vị số 3 gồm có ông Danh Út, ông Trương Thái Hiền và bà Lâm Lệ Hà, TXCT tại thị xã Hà Tiên và huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Phú Quốc.

 

Sơn Minh
Số lần đọc:542