Tự phê bình và phê bình: được cán bộ và nhân dân đồng tình
Ngày: 04.01.2017
Ngày 11/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã hội nghị tổng kết công tác tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đồng chí Trần Minh Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì.

Qua báo cáo đánh giá công tác này cho thấy, việc triển khai quán triệt kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương được các cấp ủy chỉ đạo tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, cơ bản đạt yêu cầu. Thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ đã được các cấp ủy kịp thời cụ thể hóa, chủ động triển khai quán triệt kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy và của cấp mình đến toàn thể cán bộ, đảng viên; quy trình, phương châm, phương pháp tiến hành tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng cơ bản đạt yêu cầu, không có nơi nào phải chỉ đạo kiểm điểm lại.

 

Việc chuẩn bị bản tự phê bình của tập thể và cá nhân được thực hiện khá nghiêm túc, bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, có gắn với kiểm điểm việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Cấp ủy cấp trên có gợi ý kiểm điểm sâu thêm đối với một số tập thể và các nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Trong kiểm điểm, đa số các ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình trên tinh thần xây dựng, từ đó tạo sinh khí dân chủ, cởi mở, làm rõ được nhiều vấn đề, nhất là phong cách, lề lối làm việc, vai trò lãnh đạo, điều hành, tạo sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cơ bản phản ánh đúng thực chất hơn, khắc phục dần bệnh thành tích. Sau tự phê bình và phê bình đã có tác dụng củng cố đoàn kết thống nhất nội bộ, nâng lên nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Qua tự phê bình và phê bình, số cán bộ đảng viên có sai phạm đều được xử lý nghiêm, được dư luận trong cán bộ và nhân dân đồng tình.

 

Đạt được kết quả trên là do các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ, kịp thời cụ thể hóa, triển khai, quán triệt kế hoạch chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể và thực hiện chặt chẽ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và trong thực hiện các mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, nguyên tắc, phương pháp, thời gian tiến hành; các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện tự phê bình và phê bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác.

Ngô Trung Nguyên
Số lần đọc:201