TXCT chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” - Cần quy định trình độ của người làm quản lý Hợp tác xã
Ngày: 28.09.2022
Chiều ngày 27-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành tỉnh tổ chức hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo chuyên đề “Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện pháp luật về hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang có bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang và bà Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Châu Quỳnh Dao đã thông báo tới các cử tri về nội dung tóm tắt chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Theo kế hoạch kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết; Cho ý kiến 7 dự án luật xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác…

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Nhìn chung, các cử tri thống nhất giữ nguyên tên Luật Hợp tác xã; đề nghị nâng lên tỉ lệ góp vốn điều lệ trong hợp tác xã... Đồng thời, các cử tri cũng trao đổi về các khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện. Theo ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh thì đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã đa phần lớn tuổi, khả năng vận hành quản trị hợp tác xã yếu. Hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp không có trụ sở làm việc và không tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách vì hầu hết các hợp tác xã không có tài sản chung. Ông Trần Thanh Dũng kiến nghị: “Cần nêu trong Luật hợp tác xã sửa đổi quy định trình độ Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp; Cho một vài quyền hạn nhất định đối với chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp để thuận tiện trong điều hành và chịu trách nhiệm trước thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Quy định tỷ lệ góp vốn điều lệ không quá 40% tổng vốn điều lệ đối với thành viên, vì hiện nay trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có người vốn rất nhiều muốn góp vốn để cùng hợp tác xã phát triển. Mặc khác đối với hợp tác xã nông nghiệp vốn điều lệ rất ít, cho nên nếu cá nhân rút 40% vốn khi ra khỏi hợp tác xã cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của hợp tác xã”. Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thanh niên Phú Hòa (xã tân hội, huyện Tân Hiệp) kiến nghị: “Các cơ quan chức năng cần kiểm soát giá của vật tư phân bón để nông dân ổn định được chi phí sản xuất. Hợp tác xã cần được hỗ trợ liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản; cần được hỗ trợ thiết bị sản xuất và nông dân được quyền quyết định giá đầu ra của nông sản khi thu hoạch…”

Ông Trần Thanh Dũng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiến nghị
tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của cử tri, các đại biểu sở, ban ngành và địa phương đã tham gia, đề nghị bộ phận thư ký tổng hợp, trên cơ sở đó, các đại biểu Quốc hội có thông tin tham gia phát biểu tại kỳ họp thứ Tư tới đây.

Tấn Hưng
Số lần đọc:50