UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2018
Ngày: 10.10.2018
Chiều ngày 09/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2018; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Đại diện UBND tỉnh có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo.

Theo báo cáo, mức tăng trưởng đạt khá, trong 22 chỉ tiêu về KT-XH của Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2018: Có 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại đạt trên 75%, chỉ có 03 chỉ tiêu đạt gần 75%. Về công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội cũng đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội ổn định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; kỷ cương, kỷ luật hành chính thường xuyên được tăng cường.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm bố trí vốn đầu tư dự án cấp điện quốc gia cho 02 xã đảo An Sơn và Nam Du (do vốn đầu tư khá lớn, khoảng 1.000 tỷ đồng); xem xét có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm bố trí vốn để tỉnh triển khai thực hiện đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Nghề cá tại tỉnh gắn với ngư trường Tây Nam bộ. Kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Bộ Luật Lao động theo hướng chỉ quy định hình thức giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, bỏ hình thức hợp đồng lao động bằng lời nói đối với các công việc có thời hạn dưới 3 tháng, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Về lĩnh vực giáo dục, đề xuất Chính phủ có cơ chế đặc thù đối với ngành giáo dục trong việc phân công giáo viện thực hiện nhiệm vụ vượt 200 giờ/năm.

 

Đề xuất Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng xem xét có quy định hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt; xem xét bố trí chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cán bộ công chức; nâng mức phụ cấp hàng tháng cho chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã từ hệ số 1,0 lên 1,5 mức lương cơ sở; quy trình về phụ cấp hàng tháng và tiền năm đối với dân quân thường trực, vì hiện nay Luật Dân quân tự vệ chưa có quy định…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Bình đề nghị sở ngành làm rõ hơn các nội dung cần kiến nghị, cung cấp thêm thông tin, số liệu có liên quan để Đoàn ĐBQH phản ánh tại kỳ họp Quốc hội tới.

 

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bà Nguyễn Thị Kim Bé tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Đoàn sẽ chọn lọc những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của tỉnh để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV./.

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:324