UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2019
Ngày: 04.10.2019
Chiều ngày 04/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2019; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Đại diện UBND tỉnh có bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 7,01%, trong 22 chỉ tiêu về KT-XH của Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2019: Có 03 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 03 chỉ tiêu đạt trên 75% và 03 chỉ tiêu đạt trên 70%. Về công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội cũng đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội ổn định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; kỷ cương, kỷ luật hành chính thường xuyên được tăng cường. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chuyển biến chậm; dịch tả lợi Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn. Tình hình thời tiết, thiên tai, lũ lụt nằm ngoài dự báo của cơ quan chức năng; mặn xâm nhập sớm, gây thiệt hại nhiều cho sản xuất, ước tổng giá trị tiệt hại về vật chất khoảng 184 tỷ đồng;…

Kiến nghị xem xét sửa đổi Luật Khoáng sản theo hướng nhà nước đầu tư kinh phí thực hiện công tác thăm dò, để đánh giá cụ thể chất lượng, trữ lượng khoản sản; đồng thời nhà nước thực hiện công tác thu hồi đất đối vơi các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, để đảm bảo đất sạch trước khi thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sửa đổi khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 về điều chỉnh đối tượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Xem xét điều chỉnh quy định về khoảng cách đi lại của học sinh các cấp học, ngành học theo vùng, miền;…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Minh Phụng đề nghị sở ngành làm rõ hơn các nội dung cần kiến nghị, cung cấp thêm thông tin, số liệu có liên quan để Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh tại kỳ họp Quốc hội tới.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé tiếp thu các ý kiến của đại biểu đặt ra. Đoàn sẽ chọn lọc những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của tỉnh để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV./.

 

 

 

Hồng Thẳm
Số lần đọc:325