Văn phòng Quốc hội tổ chức Tọa đàm trong việc phối hợp sản xuất, cung cấp tin hình và tư liệu hình ảnh cho các Đoàn ĐBQH
Ngày: 04.01.2017
Ngày 20 và 21/8, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cức khoa học (Văn phòng Quốc hội) đã tổ chức Tọa đàm về công tác phối hợp sản xuất, cung cấp tin hình và tư liệu hình ảnh cho các Đoàn ĐBQH. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì buổi tọa đàm, tham dự còn có lãnh đạo và chuyên viên của 15 Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố, các Nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí từ Đà Nẵng trở vào.

Tại buổi tạo đàm, các đại biểu được nghe Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học (Văn phòng Quốc hội) cho biết về thực trạng cũng như những giải pháp trong việc sản xuất, cung cấp tin hình và tư liệu hình ảnh cho các Đoàn ĐBQH. Nghe một số diễn giả, Đại biểu Quốc hội và các Nhà báo ở Trung ương và địa phương chia sẻ một số kinh nghiệm hay trong việc phối hợp tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội tại các Đài PT-TH địa phương trong cả nước, một số kỹ năng, nghiệp vụ trong phỏng vấn, tác nghiệp nhằm sản xuất và cung cấp các loại tư liệu hình ảnh và tin hình đạt chất lượng và hiệu quả nhất.

 

Đặc biệt thông qua buổi Tọa đàm này nhằm giúp cho Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học (Văn phòng Quốc hội) và các Đoàn ĐBQH cũng như các Đài PT-TH địa phương trong việc phối hợp, tìm ra những giải pháp hay, hiệu quả nhất trong việc sản xuất và cung cấp thông tin về các hoạt động của Quốc hội.

 

Tại buổi tạo đàm các đại biểu cho rằng công tác tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội tại trung ương và các địa phương là rất cần thiết trong tình hình hiện nay, vì thông qua những hoạt động này vừa phát huy được quyền dân chủ của cử tri, vừa đáp ứng được nhu cầu thông tin rộng rãi của cử tri, nhất là nhu cầu thông tin, tuyên truyền về hoạt động tại kỳ họp của các Đoàn ĐBQH trên sóng Đài PT-TH địa phương. Vai trò, trách nhiệm của các Đài địa phương trong việc thông tin hoạt động tại kỳ họp của Đoàn ĐBQH.

Trung Hậu
Số lần đọc:133