Văn phòng Quốc hội: Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn
Ngày: 12.06.2017
Ngày 10-6, Công đoàn Văn phòng Quốc hội (VPQH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo VPQH, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tại hội nghị Ban chấp hành Công đoàn đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn VPQH lần thứ IX, nhiệm Kỳ 2018-2023. Sáu tháng đầu năm, Công đoàn VPQH cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra như chủ động phối hợp cùng chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của Quốc hội; đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; công phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và tham gia xây dựng Đảng đã dần đi vào nề nếp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ; phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động với chủ đề: "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích đoàn viên" đã có 81/93 đầu mối công đoàn đã đăng ký. 

Ghi nhận thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn VPQH như: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 04 đồng chí, tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 06 tập thể, 08 cá nhân; Công đoàn VPQH tặng Giấy khen 10 tập thể và 190 cá nhân. Được kết quả trên trước hết là sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, cấp ủy... đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn cơ quan.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban chấp hành và đoàn viên Công đoàn VPQH trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và phát triển đoàn viên, chủ động trong công tác tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công đoàn Văn phòng đã quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thúy Chinh, Chủ tịch Công đoàn VPQH tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Viên chức Việt Nam và ghi nhận những ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Trong 6 tháng cuối năm 2017 Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn VPQH sẽ tiếp tục đoàn kết cùng với cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đặt ra./.

Số lần đọc:560