Về việc cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc.
Ngày: 08.01.2018

  File đính kèm.pdf

Ngọc Dư
Số lần đọc:884