Việc thu hồi đất sân bay Quốc tế Long Thành nên thực hiện một lần
Ngày: 27.10.2017
Ngày 27.10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau đó, thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) lần này sửa đổi toàn diện nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, tăng cường hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong thực thi pháp luật về cạnh tranh, phù hợp với các cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sửa đổi Luật Cạnh tranh cũng là một bước quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ và giải pháp về “hoàn thiện thể chế về cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch về độc quyền nhà nước” nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Qua thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Luật, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ĐBQH tỉnh (ảnh), tán thành với việc sửa đổi toàn diện luật này để đáp ứng nhu cầu hội nhập, nhưng đối tượng áp dụng cần làm rõ hơn, ở chương 6, quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, từ điều 46 đến điều 50 là chưa đúng nội hàm, từ Điều 47 đến Điều 50 không phải giải thích cho Điều 46 mà quy định về những hành vi bị cấm. Điểm b, Khoản 1, Điều 83 quy định về “khám người” cần làm rõ quy định này với khám người trong Luật Xử lý vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại có được bồi thường theo Luật Bồi thường nhà nước cần làm rõ trong dự thảo. Điều 105 liên quan đến quyết định giải quyết khiếu nại, chương 8 từ điều 103 trở đi áp dụng xử phạt hành chính... Cần làm rõ hơn trong trường hợp nếu các quyết định này vi phạm người bị thiệt hại có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án hành chính vì trong dự thảo không thấy quy định. Đối với Điều 119 cho phép phạt tiền sẽ liên quan đến tài sản và giao cho Thi hành án, cần làm rõ thủ tục, trình tự để bảo đảm tính khả thi. Điều 120 liên quan đến Luật Tố tụng hành chính cần làm rõ hơn để thực hiện.

Đại biểu Trần Văn Huynh, Chánh phối sư Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh Kiên Giang (ảnh) cho rằng, các hành vi bị cấm quy định rải rác ở nhiều chương nên quy định về 01 chương để dễ thực hiện. Trong Luật quy định xử phạt nhưng chưa có quy định về khen thưởng.

Đại biểu Hồ Văn Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ĐBQH tỉnh  ảnh) đề nghị, tăng số lượng Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quy định ở Khoản 2 có 3 người, đề nghị nâng lên 5 người. Khoản 3... trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo phía có chủ tịch Hội đồng cần cân nhắc thêm. Điều 7, Điều 68, Điều 71, Khoản 1, Điều 84, Khoản 4 cần thiết kế lại cho chặt chẽ hơn.

Đại biểu Bùi Đặng Dũng (ảnh) cho rằng, bố cục của luật chưa hợp lý, có cả hình thức tố tụng, cả nội dung đan xen, nên thiết kế tách ra; chương 7, thiết kế đến 60 điều là quá lớn, cần điều chỉnh các chương cho hợp lý. Bổ sung khái niệm cạnh tranh trong giải thích từ ngữ (Điều 3). Chương 6 cần bổ sung thêm các hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng với tổng vốn đầu tư lớn trên 23.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bố trí tái định cư, đào tạo nghề... số diện tích thu hồi 5.585 ha; số nhân khẩu bị tác động hơn 15.000 người.

Đại biểu Nguyễn Văn Luật, ĐBQH tỉnh, tán thành với tờ trình của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Đây là dự án quan trọng quốc gia, đề nghị việc thu hồi đất, bố trí tái định cư cần triển khai sớm và thực hiện một lần để tránh khiếu nại; việc bố trí tái định cư cần phải điều tra, khảo sát bố trí cho phù hợp để người dân ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này.

Thanh Anh
Số lần đọc:153