Việc xin cấp giấy quyền sử dụng đất trên đất đã có chủ quyền là sai pháp luật.
Ngày: 18.12.2017
Hôm nay 15.12.2017, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Phạm Vũ Hồng tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12.2017 theo quy định.

Tham gia buổi tiếp dân có bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách (ảnh) tham gia với vai trò giám sát việc tiếp dân bảo đảm đúng chính sách pháp luật; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia với vai trò tham mưu giám sát; Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND), Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội luật gia, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch UBND, lãnh đạo các ngành có liên quan huyện Giang Thành, xem xét yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất đã cấp cho người khác theo yêu cầu của 5 hộ gồm: ông Cao Thành Trí, ông Nguyễn Văn Bé Hai, bà Huỳnh Thị Thiểu (vắng), ông Nguyễn Hòa Bình và ông Danh Bảnh (ảnh đứng- đại diện cho 28 hộ dân, thực tế là 37 hộ) tại ấp Mẹt Lung, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch UBND tỉnh giải thích, các hộ trước đây tưởng đất hoang, thức tế là Quân khu 9 quản lý, sau đó cho một số hộ thuê làm, sau đó giao lại cho tỉnh quản lý, tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, có đề án cấp đất, 2002 tiến hành giao lại cho các hộ dân tại chỗ kể cả các huyện không có đất sản xuất được UBND huyện đề nghị, Chủ tịch đặt vấn đề, lúc đó các hộ làm trên đất sao không làm đơn xin đất, do đó các hộ được giao đất được cấp quyền sử dụng đất sử dụng, cho thuê…nên việc xin cấp trên đất đã có giấy quyền sử dụng đất là không đúng pháp luật. Chủ tịch đề nghị, UBND huyện làm vai trò trung gian hòa giải giữa người có giấy quyền sử dụng đất và người đang sử dụng đất thương lượng, hoặc trả chi phí công cải tạo đất cho người sử dụng trực tiếp, nếu nhượng lại cho người đang sử dụng thì nên ở một mức giá hợp lý để người trực tiếp sản xuất chấp nhận được.

Thanh Anh
Số lần đọc:1003