Xử lý thu nhập tài sản tăng thêm phải lấy thêm ý kiến
Ngày: 26.10.2018
Sáng 25/10/2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) là dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai vào kỳ họp thứ năm, ngay sau kỳ họp này cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) để chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này. Có thể nói, đây là dự án luật rất quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân. Đây cũng là dự án luật khó, có nhiều chính sách mới, phức tạp, vẫn còn nhiều nội dung có ý kiến khác nhau. Như vấn đề mở rộng hay thu hẹp đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm, giải trình không hợp lý về nguồn gốc.

Kết thúc phiên thảo luận có 20 ĐBQH phát biểu ý kiến và tranh luận. Về phạm vi điều chỉnh của dự án luật, đa số ý kiến tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án luật sang khu vực ngoài nhà nước để bảo đảm tính toàn diện của công tác phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quy định của Bộ Luật hình sự vừa mới thông qua về quy định trách nhiệm hình sự pháp nhân đối với một số loại tội phạm trong đó như tội tham ô, tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ, và cũng phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và cam kết quốc tế mà nước ta là thành viên. Có ý kiến đề nghị cân nhắc thêm đối tượng bị kiểm soát là mở rộng thêm cả một số loại doanh nghiệp khác có quan hệ kinh tế, có biểu hiện sân sau.

Về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập (Điều 30), đa số đại biểu đều tán thành với quy định theo hướng giao cho thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ ngành, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản thu nhập của những người thuộc diện kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương, các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản thu nhập của người kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức mình để tăng cường một bước tính tập trung, phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy của Nhà nước ta hiện nay, bảo đảm tính khả thi. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mới nên có ý kiến đề nghị cân nhắc tính khả thi, nếu giao cho Thanh tra tỉnh và Thanh tra Chính phủ thì liệu có bảo đảm được tính hợp lý khi kiểm soát một đối tượng lớn như vậy hay không? Có ý kiến đề nghị nên thành lập một cơ quan chuyên trách để kiểm soát tài sản thu nhập như một số nước.

Về người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập ở Điều 34, ĐBQH tán thành với dự thảo luật. Về xử lý thu nhập tài sản tăng thêm, giải trình không hợp lý về nguồn gốc (Điều 52), đây là vấn đề có rất nhiều ý kiến khác nhau, kể cả việc trình Quốc hội lần thứ nhất, lần thứ hai, khi đưa ra Hội nghị ĐBQH chuyên trách cũng ý kiến rất khác nhau, nhiều chuyên gia cũng ý kiến khác nhau và phát biểu trong phiên này cũng vậy. Đây là vấn đề cùng với một số vấn đề khác nữa sẽ gửi phiếu xin ý kiến các vị ĐBQH để tập hợp, nghiên cứu và giải trình báo cáo với Quốc hội quyết định.

Một số vấn đề khác như giải thích từ ngữ, ĐBQH đề nghị khái niệm tham nhũng đề nghị bổ sung thêm chữ “lạm quyền, lạm dụng”; trong khái niệm này. Trong Bộ luật Hình sự quy định về khái niệm tham nhũng cho nên cũng để bảo đảm tính thống nhất và chữ “lợi dụng”; nói ở trong khái niệm này cũng hiểu theo một nghĩa rộng, bao gồm cả việc lạm dụng chứ không phải là chỉ hết tất cả những hành vi tham nhũng được quy định trong Bộ Luật hình sự và quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng để đưa vào.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:71