Đại biểu Châu Quỳnh Dao chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội Đào Ngọc Dung