Đại biểu Hồ Văn Thái tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ