Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể