Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà