Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Hồ Văn Thái phát biểu tại Tổ