Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Lê Thành Long phát biểu tại Tổ