Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu tại hội trường