Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Bùi Đặng Dũng phát biểu tại Tổ