Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Nguyễn Văn Luật phát biểu tại Tổ