Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV, Đại biểu Nguyễn Văn Luật phát biểu tại Tổ về Dự án Luật Cảnh sát biền Việt Nam