Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV, đại biểu Trần Văn Huynh, phát biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)