Kỳ họp thứ 5, QH14, ĐB Lê Thành Long, phát biểu tại hội trường về Luật SĐBS một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch